Het long vi benh nhan

(VOH) - Mac du con nhieu kho khan nhu thieu thon ve trang thiet bi y te, nhan su, co so vat chat ha tang…the nhung, tap the doi ngu y bac si tai benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi da dong long vuot qua moi thu thach de tich cuc ren luyen, nang cao tay nghe va y duc, voi mong muon giup benh nhan an tam khi den kham chua benh, tao niem tin cho nguoi dan, xung dang voi loi day cua Bac Ho “luong y nhu tu mau”.

Het long vi benh nhan

Anh minh hoa- Internet.

So voi khu vuc noi thanh, cac benh vien ngoai thanh con gap khong it thieu thon ve trang thiet bi cung nhu cac can bo y te co chuyen mon. Tuy nhien, vuot qua nhung kho khan ban dau, cac benh vien huyen da khong ngung nang cao chat luong va uy tin cua minh. Doi voi benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi, nho doi ngu y bac si co nang luc va tan tam nen benh vien ngay cang gianh duoc su yeu men cua nhieu benh nhan.
Duoc tach ra tu Trung tam Y te huyen Cu Chi, trong thoi gian qua, benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi da co nhung buoc phat trien vuot bac. Tu mot benh vien nho o huyen ngoai thanh chi voi 200 giuong benh, cho den nay, co so vat chat ha tang cua benh vien da duoc dau tu nang cap, tang len den 1.000 giuong benh. Dong thoi, benh vien cung chu trong trang bi cac may moc hien dai de phuc vu tot nhat cho viec kham chua benh, nhu may MSCT 64 lat cat, may MRI, may sieu am tim, may giup tho, v.v. Khong chi vay, benh vien con day manh phat trien linh vuc chuyen mon, de co the giai quyet duoc nhung truong hop benh phuc tap ma truoc day khong the chua tri. Thay vi phai chuyen benh nhan len cac benh vien lon cua thanh pho, nho tich cuc ren luyen, nang cao tay nghe, doi ngu bac si cua benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi da thuc hien thanh cong nhieu ca mo kho. Nhu phau thuat chan thuong chinh hinh, phau thuat nao, chua tri nhoi mau co tim, … Nho vay, benh vien ngay cang duoc nhieu nguoi dan lua chon den kham chua benh, khong chi o khu vuc Cu Chi ma con o cac tinh Long An, Tay Ninh, Binh Duong. Ve muc dich phat trien cua benh vien, bac si Nguyen Minh Thanh, Giam doc benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi cho biet:

De nang cao chat luong kham va dieu tri cho benh nhan, benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi con tap trung phat trien ve mat nhan luc. Do benh vien nam o ngoai thanh, duong sa xa xoi, cach tro nen viec thu hut cac bac si co tay nghe cao ve day cung kha kho khan. Mac du vay, benh vien da co gang tao moi dieu kien thuan loi cho cac bac si yen tam lam viec. Nhat la ho tro, cham lo cho doi song cua cac can bo, nhan vien y te, co che do phu cap hop ly tuy theo trinh do, kha nang cua moi nguoi. Ben canh do, benh vien con dau tu kinh phi de cac bac si phat trien chuyen mon, tham gia hoc cac lop chuyen khoa 1, chuyen khoa 2, … Bac si Trinh Minh Tri, chuyen khoa Ngoai – Tiet nieu da 8 nam gan bo voi benh vien, chia se:

Ngoai cong tac chuyen mon, benh vien con chu trong den van de y duc cua bac si. Dac biet khi benh nhan o day da so la nguoi ngheo hay thuoc dien chinh sach, nen cac can bo y te cua benh vien phai co tinh than trach nhiem, het long yeu thuong, cham soc benh nhan. Do do, benh vien thuong xuyen nhac nho, giao duc cac nhan vien ve thai do phuc vu nguoi dan, khong chi giai thich ro rang benh tinh, ma con dong vien de benh nhan yen tam dieu tri. Neu xay ra truong hop nguoi dan khong hai long thi se tien hanh kiem diem kip thoi. Voi trach nhiem cao ca la chua benh cuu nguoi, cac bac si phai thuc su co tam huyet voi nghe, tan tuy voi cong viec. Bac si Nguyen Tan Phat, Truong khoa Hoi suc benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi giai thich:

Cung voi cac bac si, cac nhan vien y te cua benh vien cung het long quan tam den benh nhan. Nhu luc luong dieu duong, nhat la dieu duong o khoa Hoi suc thi cong viec vo cung vat va, nang nhoc vi benh nhan o day deu la nhung truong hop benh nang. Chi can mot phut lo denh la co the gay nguy hiem den tinh mang benh nhan. Vi vay, ngoai viec cham soc toan dien nhu lo chuyen an uong, ve sinh, thuoc men, … cac dieu duong phai thuong xuyen quan sat, theo doi dien bien cua nguoi benh. Mac du cong viec nhieu kho khan, thu nhap lai thap, khong du cham lo cho cuoc song gia dinh nhung ho van co gang lam viec that tot. Theo chi Le Thi Hong Phuc, dieu duong khoa Hoi suc, ly do chi gan bo voi nghe do la:

Voi thai do doi xu an can, chu dao cua cac y bac si, benh vien da tao duoc long tin cho nguoi dan khi den day kham chua benh. Nhung truong hop nao qua kho khan, benh vien co che do ho tro vien phi de benh nhan co the tiep tuc dieu tri. Ngoai ra, benh vien con to chuc nhieu chuyen di den cac vung sau, vung xa de kham va cap phat thuoc cho nhung nguoi dan ngheo kho. Nhung dac biet la cac bac si da co tinh than trach nhiem cao trong viec cuu chua nguoi benh. Noi ve viec nay, chi Pham Bich Ngoc, o Go Dau, Tay Ninh khong khoi xuc dong. Chinh nho su tan tinh cua cac bac si o day ma nguoi nha cua chi da qua con nguy kip, hien nay suc khoe dang tien trien rat tot.

Bang nhung no luc cua minh trong viec nang cap co so ha tang va phat trien trinh do chuyen mon, benh vien Da khoa khu vuc Cu Chi da dat duoc nhieu thanh qua dang ghi nhan, trong do co danh hieu Anh hung lao dong trong thoi ky doi moi vao nam 2007. Tuy chi la mot benh vien tuyen huyen nhung benh vien da khong ngung phat trien, doi moi de gop phan vao viec giam tai cho cac benh vien tuyen tren. Nhung quan trong la benh vien da het long phuc vu, cham soc tot cho benh nhan, la noi benh nhan co the gui gam niem tin cua minh.

Truc Mai

[if !IE]>>

eurowindow

 1. Van Mai Huong: Dung gan cho Huong mac “chanh”

  Cung nghe Van Mai Huong tro chuyen ve nhung thang ngay song xa nha, co don den phat khoc cho den nhung ap luc qua lon khi buoc chan vao showbiz... [-908245080]
 2. Chuyen tinh 'co mot khong hai' cua mot anh hung

  Ngay 09/2/2009, Chu tich nuoc CHXHCN Viet Nam da ky quyet dinh truy tang danh hieu Anh hung LLVTND cho kip xe 377. Ten tuoi cua Nguyen Nhan Trien da co nhieu nguoi biet nhung may ai biet cau chuyen tinh "co mot khong hai" cua anh. [526402965]
 3. Se quang ba danh thang Trang An tren CNN

  (HNM) - Theo tin tu Bo VH,TT&DL, thoi gian qua, CNN da phoi hop rat tot voi Bo quang ba cac hoat dong van hoa, du lich cua Viet Nam den voi ban be quoc te. Trong nam 2012, Bo VH,TT&DL va tinh Ninh Binh se hop tac de quang ba hinh anh quan the danh thang Trang An tren kenh CNN. [-1941928551]
 4. Quan doi Viet - Trung thuc day quan he song phuong

  Ngay 13-4, Uy vien Trung uong Dang, Tong Tham muu truong Quan doi Nhan dan Viet Nam, Thuong tuong Do Ba Ty cung doan dai bieu quan su cap cao Viet Nam trong chuyen tham va lam viec tai Trung Quoc da co buoi hoi kien voi Pho Chu tich nuoc chu nha Tap Can Binh tai Dai le duong Nhan dan o thu do Bac Kinh. [-1633933921]
 5. Nhat lam, muoi oi! (tiep theo)

  Khong phai vo co Bo Cong thuong " dac toi" voi diem dan khi xem xet cap han ngach de cac doanh nghiep Viet Nam nhap khau muoi ve lam nguyen lieu san xuat, trong khi luong muoi trong nuoc dang du thua va gia cua no co khi chi bang 1/10 gia muoi nhap khau. Ngoai cac yeu to khach quan, cong bang ma noi chat luong muoi san xuat trong nuoc khong bao dam, nhat la muoi phuc vu trong nganh y te va san xuat hoa chat. Thuc te, tren cung mot canh dong muoi cua phuong Ninh Diem, cac don vi san xuat muoi co von dau tu nuoc ngoai van an nen lam ra va gia muoi cua ho ban ra cao gap 10 lan gia muoi trong nuoc. Day la cai vong luan quan khong chi voi diem dan ma cua ca nganh muoi Viet Nam. [-2127871646]
 6. Gia bi bat coc de tong tien

  Do no tien ca do, nguoi em dung len man kich bi bat coc nham cuong doat tien cua anh minh. [-1117572943]
 7. Van Mai Huong: Dung gan cho Huong mac “chanh”

  Cung nghe Van Mai Huong tro chuyen ve nhung thang ngay song xa nha, co don den phat khoc cho den nhung ap luc qua lon khi buoc chan vao showbiz... [-908245080]
 8. Chuyen tinh 'co mot khong hai' cua mot anh hung

  Ngay 09/2/2009, Chu tich nuoc CHXHCN Viet Nam da ky quyet dinh truy tang danh hieu Anh hung LLVTND cho kip xe 377. Ten tuoi cua Nguyen Nhan Trien da co nhieu nguoi biet nhung may ai biet cau chuyen tinh "co mot khong hai" cua anh. [526402965]
 9. Se quang ba danh thang Trang An tren CNN

  (HNM) - Theo tin tu Bo VH,TT&DL, thoi gian qua, CNN da phoi hop rat tot voi Bo quang ba cac hoat dong van hoa, du lich cua Viet Nam den voi ban be quoc te. Trong nam 2012, Bo VH,TT&DL va tinh Ninh Binh se hop tac de quang ba hinh anh quan the danh thang Trang An tren kenh CNN. [-1941928551]
 10. Quan doi Viet - Trung thuc day quan he song phuong

  Ngay 13-4, Uy vien Trung uong Dang, Tong Tham muu truong Quan doi Nhan dan Viet Nam, Thuong tuong Do Ba Ty cung doan dai bieu quan su cap cao Viet Nam trong chuyen tham va lam viec tai Trung Quoc da co buoi hoi kien voi Pho Chu tich nuoc chu nha Tap Can Binh tai Dai le duong Nhan dan o thu do Bac Kinh. [-1633933921]
 11. Nhat lam, muoi oi! (tiep theo)

  Khong phai vo co Bo Cong thuong " dac toi" voi diem dan khi xem xet cap han ngach de cac doanh nghiep Viet Nam nhap khau muoi ve lam nguyen lieu san xuat, trong khi luong muoi trong nuoc dang du thua va gia cua no co khi chi bang 1/10 gia muoi nhap khau. Ngoai cac yeu to khach quan, cong bang ma noi chat luong muoi san xuat trong nuoc khong bao dam, nhat la muoi phuc vu trong nganh y te va san xuat hoa chat. Thuc te, tren cung mot canh dong muoi cua phuong Ninh Diem, cac don vi san xuat muoi co von dau tu nuoc ngoai van an nen lam ra va gia muoi cua ho ban ra cao gap 10 lan gia muoi trong nuoc. Day la cai vong luan quan khong chi voi diem dan ma cua ca nganh muoi Viet Nam. [-2127871646]
 12. Gia bi bat coc de tong tien

  Do no tien ca do, nguoi em dung len man kich bi bat coc nham cuong doat tien cua anh minh. [-1117572943]