Diem sang cua thi truong BDS TP.HCM

Mac du da buoc sang quy II nhung thi truong BDS tai TP.HCM van tiep tuc am dam, ty le giao dich thap.De kich cau, nhieu chu dau tu da phai giam gia ban, dua ra nhieu chuong trinh khuyen mai hoac dua ra nhung phuong thuc thanh toan linh hoat.Dien hinh nhu Thu Duc House da dua ra phuong thuc thanh toan hap dan cho khach hang khi mua can ho thuoc duanTruong Tho, Q.Thu Duc.

Theo do khach hang chi can thanh toan 50% gia tri can ho la da duoc nhan nha hoan thien cung voi khoan chiet khau 5%. Hoac nhu chu dau tu duancan ho Quang Thai da dua ra chuong trinh khuyen mai giam ngay 12% tren gia ban neu khach hang thanh toan 95% gia tri can ho. Ben canh viec giam gia truc tiep, mot so chu dau tu cung da dua ra chuong trinh ho tro nguoi mua thong qua cac hinh thuc nhu ho tro vay tu ngan hang, uu dai lai suat…Vay nhung tinh hinh giao dich tren thi truong thu cap van chua duoc cai thien.

Diem sang cua thi truong BDS TP.HCM


Theo danh gia cua Knight Frank VietNam, trong quy I vua qua chi co duanThe Chateau cua Phu My Hung la tinh hinh giao dich con co kha quan. Day la diem sang duy nhat tren thi truong BDS tai TP.HCMke tu sau Tet Nguyen dan den nay.
So di The Chateau tao duoc su quan tam cua thi truong la do duannay co vi tri dep, nam ngay mat tien song canh quan cua KDT Phu My Hung, lien ke voi khu pho Riverside Residence va ty le xay dung chi hon 19%. Ngoai chuc nang quy hoach can ho, khu nay con duoc quy hoach mot quang truong thuong mai huong ra “view” song.Cacbietthu o day co dien tich dat tu 187 - 770m2, duoc thiet ke lien ket voi nhau voi kien truc ngoai quan giong nhu mot lau dai. Du an duoc xay dung tren khuon vien dat rong 116.538m2, tong dien tich san xay dung khoang 62 nghin m2 va duoc chia lam 3 giai doan. Giai doan 1 voi 47 san pham gom: 35 biet thu don lap va 12 biet thu lien ke vuon da duoc chu dau tu tung ra ban trong quy I. Mac du thi truong dong bang va gia ban can ho rat cao (khong duoi 1 trieu USD/can hoan thien) nhung sau 2 thang chao ban ra thi truong, chu dau tu cong bo ty le ban dat 50%.Dien bien do cua thi truong phan nao phan anh nhung dac trung cua nguon cau hien tai.Do la nhung nguoi giau san sang bo tien ra mua BDS o nhung duanco vi tri dep, co co so ha tang, dich vu tien ich cao va nhung du an do phai do nhung chu dau tu co kha nang dap ung nhung cam ket doi voi nguoi mua.
NgoaiTheChateau, theo nghien cuu Knight Frank VietNam, phan khuc dat nen gia re cung la diem sang cua thi truong BDS trong quy I khi phan khuc nay tiep tuc dan dau thi truong voi nguon cung moi va su quan tam tu nguoi mua. Nhung du an o Q.9 va Nha Be noi bat la du an Nature Land va Anh Tuan voi muc gia giao dich chu yeu duoi 11 trieu d/m2 va cac lo dat co dien tich duoi 150m2 la nhung san pham hien dang duoc thi truong ua chuong nhat.
Nhung du an dat nen o cac tinh lan can nhu: LongAn, Dong Nai va Binh Duong co ty le giao dich cao hon so voi du an dat nen o TP.HCMdo gia chao ban thap, chi vai trieu d/m2 va do su ky vong ve phat trien cua co so ha tang trong tuong lai. Dong Nai dat duoc khoi luong giao dich cao nhat voi nhung du an moi nhu Dragon City va Gold Hill voi gia chao ban duoi 5 trieu d/m2.
Trong khi phan khuc dat nen van co giao dich thi phan khuc can ho tiep tuc dong bang. Cac chu dau tu mac du da no luc chuyen doi thiet ke kien truc, tham chi thay doi cong nang su dung, dua ra gia ban phu hop, tu 11 - 20 trieu d/m2 nhung van rat kho ban. Nguyen nhan,theonhan dinh cua Knight Frank VietNam, do chiu nhieu anh huong tu cac uu dai danh cho cac du an tren thi truong so cap va cac chu dau tu bung san pham ra ban qua nhieu. Chi trong quy I, Knight Frank VietNamda ghi nhan co khoang 2.300 can ho duoc chao ban tai TP.HCM. Phan lon nguon cung can ho moi trong quy I la tu cac quan/huyen ngoai thanh nhu Binh Tan, Nha Be, Thu Duc va Q.9. Hai duanda chao ban mot luong lon can ho trong quy I la Khai Hoan Paradise thuoc huyen Nha Be (838 can) va The Eastern thuoc Q.9 (648 can). Ca hai du an nay deu thuoc phan khuc binh dan, chi duy nhat du an Hyco 4 Tower thuoc Q.Binh Thanh la du an trung cap duoc tung ra chao ban trong quy nay. Tuong lai, se co them bon du an duoc cong bo voi khoang 1.800 can ho se tham gia vao nguon cung trong thoi gian toi, trong khi nhu cau duoc du bao la van con tuong doi yeu va nguoi mua co xu huong than trong trong cac quyet dinh mua.
Knight Frank Viet Nam nhan dinh, mac du nen kinh te da co nhung yeu to tich cuc co the gieo niem tin vao thi truong trong cac giai doan tiep theo nhu dong thai ha lai suat tien gui xuong 12% cua Ngan hang Nha nuoc, nhung cai thien nhe cua thi truong chung khoan, toc do gia tang lam phat cham trong suot quy vua qua… nhung chua the noi rang cac tin hieu lac quan tren dong nghia voi su tang truong tren thi truong nha o. Vi vay cac nha dau tu van can phai than trong doi voi cac du bao lien quan toi thi truong dat nen va biet thu.

DiaOcOnline.vn - Theo

[if !IE]>>

eurowindow

 1. 10 san bay kho chiu nhat nuoc My

  Newark Liberty la mot trong so nhung san bay lon nhat the gioi nhung cung khong tranh khoi viec cham chuyen, muon gio va thu tuc phuc tap khi hanh khach qua canh. [-327251228]
 2. 30.000 dong/kg thit lon chang ai mua

  GiadinhNet - Truoc thong tin lon bi chet dong loat khong ro nguyen nhan, gan mot tuan nay, nhieu cho tren dia ban Ha Noi roi vao canh e thit lon. [1917177599]
 3. Batdongsan.com.vn duoi goc nhin cua nguoi dung

  GiadinhNet - Thanh cong cua mot website duoc do luong bang luong truy cap, so luong thanh vien va doc gia thuong xuyen tin dung trang web. Voi Batdongsan.com.vn, su tin tuong cua nguoi dung dang la mot the manh lon. [-1984990524]
 4. Co dong lon cua Sacombank dong loat dang ky thoai von

  (Dan tri) - Cung voi viec Sacombank xin lui ngay to chuc DHDCD thuong nien thi hang loat co dong lien tiep dang ky thoai von tai ngan hang khien chieu "phan don" cua Sacombank truoc ap luc bi thon tinh cang tro nen kho doan. [-1172367599]
 5. Hinh thuc BT gan voi doi dat nhu hien nay la trai luat

  Trao doi voi Tien Phong, GS.TSKH Dang Hung Vo – nguyen Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong khang dinh, viec chi dinh nha dau tu du an BT va giao dat du an doi ung cho nha dau tu khai thac hoan von du an BT, khong qua dau thau nhu vua qua thuc chat la “doi dat lay ha tang”, vi pham quy dinh cua Luat Dat dai, an chua nguy co tham nhung. [1044334252]
 6. Chi go cho doanh nghiep gap kho tam thoi

  TT - Sau khi Ngan hang (NH) Nha nuoc cong bo mot so chinh sach nham “pha bang” bat dong san, giai cuu doanh nghiep, nhieu NH khang dinh san sang tiep suc cho doanh nghiep... [1073731620]
 7. 10 san bay kho chiu nhat nuoc My

  Newark Liberty la mot trong so nhung san bay lon nhat the gioi nhung cung khong tranh khoi viec cham chuyen, muon gio va thu tuc phuc tap khi hanh khach qua canh. [-327251228]
 8. 30.000 dong/kg thit lon chang ai mua

  GiadinhNet - Truoc thong tin lon bi chet dong loat khong ro nguyen nhan, gan mot tuan nay, nhieu cho tren dia ban Ha Noi roi vao canh e thit lon. [1917177599]
 9. Batdongsan.com.vn duoi goc nhin cua nguoi dung

  GiadinhNet - Thanh cong cua mot website duoc do luong bang luong truy cap, so luong thanh vien va doc gia thuong xuyen tin dung trang web. Voi Batdongsan.com.vn, su tin tuong cua nguoi dung dang la mot the manh lon. [-1984990524]
 10. Co dong lon cua Sacombank dong loat dang ky thoai von

  (Dan tri) - Cung voi viec Sacombank xin lui ngay to chuc DHDCD thuong nien thi hang loat co dong lien tiep dang ky thoai von tai ngan hang khien chieu "phan don" cua Sacombank truoc ap luc bi thon tinh cang tro nen kho doan. [-1172367599]
 11. Hinh thuc BT gan voi doi dat nhu hien nay la trai luat

  Trao doi voi Tien Phong, GS.TSKH Dang Hung Vo – nguyen Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong khang dinh, viec chi dinh nha dau tu du an BT va giao dat du an doi ung cho nha dau tu khai thac hoan von du an BT, khong qua dau thau nhu vua qua thuc chat la “doi dat lay ha tang”, vi pham quy dinh cua Luat Dat dai, an chua nguy co tham nhung. [1044334252]
 12. Chi go cho doanh nghiep gap kho tam thoi

  TT - Sau khi Ngan hang (NH) Nha nuoc cong bo mot so chinh sach nham “pha bang” bat dong san, giai cuu doanh nghiep, nhieu NH khang dinh san sang tiep suc cho doanh nghiep... [1073731620]