CPI Ha Noi xuong thap nhat 10 nam

>Voi muc giam 0,17%, trong vong 3 thang qua chi so gia tieu dung tai Ha Noi am, va xuong thap nhat trong vong 10 nam tro lai day.

Theo so lieu cua Cuc Thong ke, chi so gia tieu dung (CPI) thang 6 tren dia ban thanh pho giam 0,17% so voi thang truoc. Mat bang gia hien tai cung chi tang 6,32% so cung ky nam 2011 va cao hon 2,57% so voi dau nam (tang trung binh 0,42% moi thang). Day la lan thu 2 trong vong 3 thang, CPI Ha Noi co xu huong giam (sau khi giam 0,03% trong thang 4)

Trong 11 nhom hang tinh CPI, 3 nhom giam la nha o - dien nuoc - vat lieu xay dung (-1,86%), giao thong (-1,73%), hang an va dich vu an uong (-0,05%). Mot so mat hang tieu dung nhu quan ao, giay dep mua he co xu huong tang nhe do thoi vu nhung khong tac dong nhieu vao da tang gia chung. Trong khi do, gia gas va gia xang dau giam da giup ha nhiet hau het cac nhom mat hang khac, lam cham da tang gia chung.

Khong duoc tinh trong ro hang hoa tinh CPI nhung trong thang 6, chi so gia vang cung giam 2,69% tai Ha Noi. Trong khi do, gia USD tang nhe 0,25%.

Nhat Minh


eurowindow

 1. EVN Ha Noi lai “hua” khong cat dien mua thi DH

  (TTTM News) - Tong cong ty Dien luc Ha Noi (EVN Ha Noi) vua cho biet se dam bao cung ung dien day du, lien tuc trong thoi gian dien ra ky thi tuyen sinh DH, CD tren dia ban Ha Noi. [-1062049747]
 2. Dua ra Uy ban Thuong vu Quoc hoi quyet dinh

  TT - Sau khi Bo Tai chinh hai lan nhac Tap doan Dau khi VN (PVN) nop ngan sach so tien len den tren 21.000 ti dong, Thu tuong cung vua chinh thuc yeu cau dua vu viec ra Uy ban Thuong vu Quoc hoi quyet dinh. [299429757]
 3. Nha may ximang lo, Nha nuoc ganh no

  TT - Cung voi phong trao dua nhau xay nha may ximang, no nuoc ngoai cua cac du an nay cung tang theo, so tien ma Nha nuoc phai dung ra tra no thay cho cac nha may ximang ngay cang phinh ra. [-277757882]
 4. U noi hoen gi o Cam Ranh van ban duoc gia 'hoi' 15,5 trieu USD

  Sau gan mot nam bo phe, u noi Venture Dock 2 van duoc cong ty con Vinashin mua lai dat hon 4 trieu USD so voi gia ban dau, dieu kien kem theo la ben ban chiu moi trach nhiem phap ly.
 5. Doanh nghiep Xi mang dang “chet cung”

  ANTD - “No dong, ton kho, thua lo, tam dung san xuat, dong cua nha may”... dang la noi lo thuong truc cua nhieu doanh nghiep xi mang. Vi rat nhieu nguyen nhan khac nhau, ca chu quan va khach quan, nganh xi mang dang tu day minh vao tham canh chua tung co. [-314625504]
 6. Cuoc chien dam manh

  (DDDN)Doanh nghiep san xuat bot giay khong mua duoc du nguyen lieu go dau vao trong khi do, luong dam, manh xuat khau cua ca nuoc gap gan chuc lan nhu cau nay. [76040728]
 7. EVN Ha Noi lai “hua” khong cat dien mua thi DH

  (TTTM News) - Tong cong ty Dien luc Ha Noi (EVN Ha Noi) vua cho biet se dam bao cung ung dien day du, lien tuc trong thoi gian dien ra ky thi tuyen sinh DH, CD tren dia ban Ha Noi. [-1062049747]
 8. Dua ra Uy ban Thuong vu Quoc hoi quyet dinh

  TT - Sau khi Bo Tai chinh hai lan nhac Tap doan Dau khi VN (PVN) nop ngan sach so tien len den tren 21.000 ti dong, Thu tuong cung vua chinh thuc yeu cau dua vu viec ra Uy ban Thuong vu Quoc hoi quyet dinh. [299429757]
 9. Nha may ximang lo, Nha nuoc ganh no

  TT - Cung voi phong trao dua nhau xay nha may ximang, no nuoc ngoai cua cac du an nay cung tang theo, so tien ma Nha nuoc phai dung ra tra no thay cho cac nha may ximang ngay cang phinh ra. [-277757882]
 10. U noi hoen gi o Cam Ranh van ban duoc gia 'hoi' 15,5 trieu USD

  Sau gan mot nam bo phe, u noi Venture Dock 2 van duoc cong ty con Vinashin mua lai dat hon 4 trieu USD so voi gia ban dau, dieu kien kem theo la ben ban chiu moi trach nhiem phap ly.
 11. Doanh nghiep Xi mang dang “chet cung”

  ANTD - “No dong, ton kho, thua lo, tam dung san xuat, dong cua nha may”... dang la noi lo thuong truc cua nhieu doanh nghiep xi mang. Vi rat nhieu nguyen nhan khac nhau, ca chu quan va khach quan, nganh xi mang dang tu day minh vao tham canh chua tung co. [-314625504]
 12. Cuoc chien dam manh

  (DDDN)Doanh nghiep san xuat bot giay khong mua duoc du nguyen lieu go dau vao trong khi do, luong dam, manh xuat khau cua ca nuoc gap gan chuc lan nhu cau nay. [76040728]